Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk bedrijfswagen 2022

De bedrijfswagen wordt duurder vanaf 2022

Geplaatst op 04/01/2022

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend volgens onderstaande formule.

Formule: cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

Fiscale tips accountant boekhouder bedrijfswagen wagen auto

Vergroening bedrijfswagens

Geplaatst op 23/12/2021

De federale regering heeft een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. De nieuwe regels gelden in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting. Diesels, benzines en hybrides verliezen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

Huidige regeling?

Met ingang van aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van autokosten berekend op basis van de gramformule.
Aftrek % = 120 % - (0,5 % x coëfficiënt brandstoftype x aantal gram/km CO2)
waarbij coëfficiënt brandstoftype:
= 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten
= 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
= 0,95 voor voertuigen met een andere motor (o.a. benzine, LPG, benzine- & dieselhybride)

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.
In de personenbelasting blijven wagens aangekocht vóór 01/01/2018  aftrekbaar t.b.v. 75 %.
Verder geldt de nieuwe formule niet voor wagens met een CO2 uitstoot van 200 (of meer) gram/km. Voor deze wagens wordt het aftrekbare gedeelte van de kosten forfaitair bepaald op 40%.
Alle autokosten moeten worden bepaald op basis van dit nieuwe – per voertuig te berekenen – percentage, bijvoorbeeld niet alleen de parkeerkosten, maar ook het aftrekbaar gedeelte van brandstofkosten dat vroeger forfaitair bepaald werd op 75%, moet volgens deze formule worden vastgesteld.
Uitzondering: de financieringskosten blijven wel voor 100% aftrekbaar.
Elektrische voertuigen hebben geen CO2 uitstoot en zijn 100 % aftrekbaar.

Bovendien is het belangrijk om weten dat er momenteel twee meetmethodes bestaan om CO2-uitstootgehaltes te bepalen, omdat op Europees niveau beslist werd over te schakelen naar een nieuwe metingsmethode: de klassieke ‘NEDC’-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe ‘WLTP’-procedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test). Zodoende zijn er sinds enige tijd twee CO2-uitstootgehaltes in omloop, nl. NEDC en WLTP. De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC. Bij oudere wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest van de wagen normaal gezien nog enkel de NEDC-waarde. Voor nieuwe wagens (d.i. sinds het najaar van 2018) staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.
Er is een vrije keuze tussen NEDC of WLTP.

Fiscale tips accountant boekhouder registratie registratierechten vlaanderen

Hervorming registratierechten

Geplaatst op 17/12/2021

De Vlaamse regering kondigde een hervorming van de tarieven van de registratierechten aan vanaf
1 januari 2022. Hieronder een overzicht:

Aankoop gezinswoning & verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Wenst u te genieten van dit verlaagd tarief, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

-De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon

-Het moet gaan om een zuivere aankoop: overdracht van een woning tegen betaling van prijs

-De geheelheid van de woning moet verworven worden

-De aangekochte woning moet de eigen woning worden: u moet er effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister

-De aangekochte woning moet de enige woning zijn

-Indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning. 

Vanaf 2022 wordt deze periode opgetrokken naar 2 jaar.

Fiscale tips accountant boekhouder premie VAPZ pensioen

Premies VAPZ

Geplaatst op 26/11/2021

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar

- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug

- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.302,77 EUR voor een gewoon WAPZ in 2021)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadien u uw sociale bijdragen over 2021 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2021 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2021.

Fiscale tips accountant boekhouder BTW aftrek voertuigen

BTW aftrek op voertuigen

Geplaatst op 08/11/2021

De BTW-aftrek bij de aankoop, de leasing of de huur van een personenwagen is slechts gedeeltelijk aftrekbaar en maximaal 50 %. Dit geldt ook voor het onderhoud en herstelling van de personenwagens, net als de brandstofkosten. Ook bij fiscaal voordelige wagens zoals voor de hybride of elektrische wagens, is de BTW aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

 Er zijn drie methodes mogelijk voor het bepalen van de BTW aftrek voor personenwagens:

Fiscale tips accountant boekhouder bankrekening financien

Nieuw rekeningnummer voor belastingen

Geplaatst op 23/09/2021

Net je aanslagbiljet in de personenbelasting en de aanvullende belastingen (aanslagjaar 2021) ontvangen? Had je dan ook al opgemerkt dat je voortaan moet betalen op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054?

Om het je gemakkelijker te maken, zal de Federale Overheidsdienst geleidelijk aan voor meer en meer types schulden dit rekeningnummer gebruiken. Zo zal je op termijn al je betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen. Veel eenvoudiger en overzichtelijker!

Een tip? Maak het jezelf gemakkelijk: betaal online via MyMinfin! Zo betaal je altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.

Voor betalingen van personenbelasting en de aanvullende belastingen voor vroegere aanslagjaren, blijft nog wel het oude rekeningnummer van toepassing. Controleer dus steeds het rekeningnummer op je aanslagbiljet als je nog met een overschrijving werkt.

Bron: FOD Financiën – 13 september 2021

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk buitenland vastgoed

Gewijzigde taxatie buitenlands vastgoed in België

Geplaatst op 03/09/2021

Na meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie wordt in België de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weggewerkt. Ingevolge een wetswijziging zal er voortaan ook aan een buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen toegekend worden.
Vanaf het aanslagjaar 2022 (= inkomstenjaar 2021) wordt het kadastraal inkomen gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten.

Fiscale tips accountant boekhouder jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

Geplaatst op 23/06/2021

Naast de vele corona gerelateerde mogelijkheden en aandachtspunten die reeds veelvuldig besproken zijn, geven wij hierna enkele topics mee, interessant om weten voor uw jaarrekening 2020.

Fiscale tips accountant boekhouder tarief vennootschapsbelasting

Wat is uw tarief vennootschapsbelasting ?

Geplaatst op 28/04/2021

Een basistarief en een verlaagd tarief

Vanaf aanslagjaar 2021 bedraagt het basistarief in de vennootschapsbelasting 25 %.

Het verlaagd tarief bedraagt 20 % op de eerste schijf van 100.000 euro. Het deel van de belastbare grondslag hoger dan 100.000 euro wordt belast aan het basistarief.


Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek corona

Investeringsaftrek 25 % verlengd tot eind 2022 !

Geplaatst op 01/03/2021

Principe

Vennootschappen die fiscaal als klein worden beschouwd kunnen genieten van een investeringsaftrek op hun belastbare winst. Waardoor ze uiteraard minder vennootschapsbelasting moeten betalen.
In principe bedraagt de investeringsaftrek 8 % op de aanschaffingswaarde.
Voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 bedroeg dit percentage echter 20 %.

Begin 2020 viel dit percentage terug naar de basis van 8 %. Maar corona heeft ervoor gezorgd dat investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25 % als extra steunmaatregel.

Ondertussen werd deze verhoging naar 25 % investeringsaftrek verlengd tot 31 december 2022.

Bedoeling is uiteraard kmo’s aan te moedigen om in deze soms moeilijke periode toch tot investeringen over te gaan.eerste vorige 1 laatste