Diverse Regimes Dividenduitkering

Fiscale tips accountant tarief dividenden

Het Belgische fiscale landschap is voortdurend in beweging met als gevolg een opeenstapeling van regimes door diverse besluiten en wetswijzigingen. In de voorbije jaren werd meermaals gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing, dat 30% bedraagt sinds 1 januari 2017. De stijging in dit tarief heeft een aanzienlijk effect op de belastingdruk bij een dividenduitkering zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 20 februari 2017.

Het tarief van 30% voor dividenduitkeringen is geen unicum. De regering heeft diverse regimes ingevoerd zodat het tarief van de roerende voorheffing kan terugvallen tot 20%, 15% of zelf het oude tarief van 10%. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regimes VVPR bis (15%), VVPR ter (13,64%) en de interne liquidatie art. 537 WIB 92 (10%).

Vergelijkend overzicht VVPR bis/ VVPR ter

Fiscale tips accountant Harelbeke VVPR

Vergelijkend overzicht van de diverse regimes