Opgepast voor oplichting

Graag vestigen we uw aandacht op twee vormen van oplichting waar ondernemers kunnen mee worden geconfronteerd.

Graag vestigen we uw aandacht op twee vormen van oplichting waar ondernemers kunnen mee worden geconfronteerd.

Een eerste vorm is fraude met bedrijvengidsen. De meeste reclameronselaars werken via dezelfde methode. De organisatie stuurt naar ondernemers een registratieformulier om hun gegevens te laten opnemen in een bedrijvengids. Op het voorgedrukte formulier staat vaak een kleine fout zodat niets vermoedende ondernemers geneigd zijn dit gecorrigeerd én ondertekend terug te sturen. Als u dit doet, tekent u, ongevraagd en onwetend, een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt. Vaak is het ook zo dat de brieven of invulformulieren er 'officieel' uitzien, bijvoorbeeld met een logo dat sterk lijkt op dat van de FOD Economie.
Onlangs heeft de FOD Economie op haar website een uitgebreide lijst van malafide reclameronselaars gepubliceerd. Via onderstaande link kan deze lijst geraadpleegd worden:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/index.jsp

Een tweede vorm van fraude die recent aan het licht kwam is deze met zelfstandigen die zaken doen in Frankrijk. Deze zelfstandigen worden eerst telefonisch benaderd, waarbij iemand zich voorstelt als werkend voor de 'service de Trésor revenu interieure et Titre'. Er wordt gevraagd een document dat wordt doorgefaxt in te vullen, te tekenen en terug te faxen. Op dat document, dat formulier FW-102 wordt genoemd, moeten gegevens worden ingevuld zoals naam en voornaam, bankinstelling en zelfs rekeningnummer. De begeleidende brief is in slecht Frans opgesteld en is altijd ondertekend door de genaamde Philip O. Philip. Dit document zou er moeten voor zorgen dat de zelfstandige die zaken doet in Frankrijk zoals een voertuig takelen, een transport ophalen,… in orde is met wat wordt genoemd de 'financiële transacties in Frankrijk'. Wie het document invult en terugbezorgt, wordt benadeeld voor meerdere duizenden euro's die van de bank worden gehaald.

Boodschap is dus om steeds op uw hoede te zijn. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt. Bent u toch slachtoffer van deze praktijken dien dan zeker klacht in bij de FOD Economie.