VAT-package wijzigingen vanaf 1 januari 2011

Op 1 januari 2010 trad de VAT-package in werking met belangrijke wijzigingen tot gevolg, maar ook in de komende jaren zullen er nog een aantal BTW-regels veranderen.

Op 1 januari 2010 trad de VAT-package in werking met belangrijke wijzigingen tot gevolg, maar ook in de komende jaren zullen er nog een aantal BTW-regels veranderen.

Vanaf 1 januari 2011 is er een wijziging met betrekking tot alle diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten.

Tot 31 december 2010 was het zo dat, zowel in de B2B als in de B2C-situatie, de plaats van de dienst daar was waar de activiteiten daadwerkelijk plaatsvonden. Bv. U neemt deel aan een beurs in Duitsland. U ontvangt hiervoor een factuur met Duitse BTW. Indien u BTW-plichtige bent, dan kunt u deze buitenlandse BTW recupereren, uiteraard niet via uw Belgische BTW-aangifte, maar door teruggaaf in het land waarin u de BTW hebt betaald (in dit geval Duitsland).

Enkel in het B2B-geval verandert er iets vanaf 1 januari 2011. Het is nu zo dat ook in de evenementsector in een B2B-situatie de algemene regel van toepassing wordt, met name de plaats van de dienst is daar waar de ontvanger van de dienst (de klant) is gevestigd. Hierop is echter één uitzondering, namelijk het verlenen van recht op toegang tot een evenement (bv. inkomticket voor een handelsbeurs, entreegeld voor een optreden,…).

Stel u neemt deel aan een handelsbeurs georganiseerd in Nederland. Volgens de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2011 wordt deze dienst geacht plaats te vinden in België en mag de organisator u geen Nederlandse BTW meer aanrekenen. U moet zelf de Belgische BTW voldoen in de Belgische BTW-aangifte en uiteraard mag u deze in dezelfde aangifte weer aftrekken (rooster 82, 88, 55 en 59).

Staat u zelf niet met een stand op een buitenlandse beurs, maar u gaat er wel als professionele bezoeker naartoe en voor de inkom die u moet betalen, vraagt u een factuur. In dit geval speelt de uitzondering en vindt de dienst plaats daar waar de beurs effectief plaatsvindt. De organisator zal u een factuur uitreiken met buitenlandse BTW. Deze BTW kan u dan terugvragen via de teruggaafprocedure voor buitenlandse BTW.