Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Nieuwe regeling voor inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid aannemersschulden

Geplaatst op 24/10/2008

Oude regeling

De opdrachtgever of aannemer die een beroep doet op een (onder) aannemer die niet geregistreerd was op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst werd automatisch hoofdelijk aansprakelijk

Btw te betalen op aankoop grond ?

Geplaatst op 21/04/2008

In de huidige regeling wordt bij de aankoop van een nieuw gebouw btw geheven op de waarde van het gebouw, waarbij op de waarde van de grond echter steeds registratierechten worden betaald.

Een verkeerde “compromis” is niet meer zo erg

Geplaatst op 19/04/2008

Indien u een onroerend goed wenst aan te kopen maakt u meestal voorafgaand aan de notariële akte een onderhandse koopovereenkomst.

Hof van Cassatie spreekt zich uit over vruchtgebruikconstructies

Geplaatst op 16/04/2008

Aansluitend op onze vorige nieuwsbrief kunnen we melden dat het Hof van Cassatie zich ondertussen heeft uitgesproken omtrent de vruchtgebruikconstructies.

Voor eenmanszaken : gedeeltelijke vermindering aansprakelijkheid door bescherming woning

Geplaatst op 03/09/2007

Iemand die in persoonlijke naam een zelfstandige activiteit uitoefent riskeert in principe zijn volledig patrimonium.

Een bestuurders- of zaakvoerdersvennootschap, iets voor u ?

Geplaatst op 18/12/2006

Meestal is men in persoonlijke naam bestuurder of zaakvoerder in zijn werkvennootschap.

 

Bemiddeling in fiscale zaken

Geplaatst op 17/12/2006

De ministerraad van 8 december 2006 heeft het voorontwerp van wet betreffende de fiscale bemiddelaar goedgekeurd.

Voorraadopname

Geplaatst op 10/09/2006

Veel ondernemingen sluiten hun boekjaar nog altijd af op 31 december.
Deze ondernemingen dienen dan ook op deze datum een gedetailleerde lijst

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde bedrijfsvoorheffing en BTW

Geplaatst op 24/04/2006

De druk op de bestuurdersaansprakelijkheid wordt groter.

eerste 14 volgende laatste