Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant sociale bijdragen

Sociale bijdragen – Hervorming stelsel

Geplaatst op 26/10/2016

Vanaf het jaar 2015 is een nieuwe regeling van toepassing op de berekening van de sociale bijdragen. We bespreken hierna hoe de sociale bijdragen berekend worden en wat de belangrijkste wijzigingen zijn n.a.v. de hervorming van het stelsel. In onderstaande gegevens wordt uitgegaan van een gevestigde zelfstandige in hoofdberoep.

Fiscale tips accountant bestemmingsdocument leveringen

Intracommunautaire levering - bestemmingsdocument

Geplaatst op 07/09/2016

Ingevolge een nieuwe beslissing (E.T. 129.460 dd. 01.07.2016) kan het intracommunautair vervoer o.a. bewezen worden a.d.h.v. een ‘bestemmingsdocument’. Hierna volgt een overzicht van de toepassingsvoorwaarden.

Opdat een belastingplichtige persoon een vrijgestelde intracommunautaire levering kan doen, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:
1)    De koper is gevestigd in een andere EU-lidstaat met een geldig BTW-nummer;
2)    De goederen worden vervoerd vanuit België naar een andere EU-lidstaat.

Fiscale tips accountant kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering door terugbetaling

Geplaatst op 13/06/2016

De vergoeding aan de aandeelhouders d.m.v. een kapitaalvermindering door terugbetaling is een interessante manier om op korte termijn persoonlijk geldmiddelen naar zich toe te trekken. De toepassingsvoorwaarden zijn onder de fiscale wijzigingen van de laatste jaren beperkter geworden. We bespreken hierna de fiscale, vennootschapsrechtelijke en algemene aandachtspunten.

Fiscale tips dienstreis

Optimaliseer met een dagvergoeding!

Geplaatst op 12/05/2016

Bent u onderweg naar een klant of leverancier, maak dan toepassing van de forfaitaire dagvergoeding. Op die manier optimaliseert u zowel persoonlijk als in uw vennootschap.

Ondanks de voorwaardelijke toepassing van de dagvergoeding, kan deze vergoeding in vele dossiers toegepast worden. Het principe van de dagvergoeding is de terugbetaling door een werkgever van privé gedragen kosten door een werknemer of bedrijfsleider, die ten laste van de werkgever vallen. Deze terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijke kosten of op basis van een forfait.

De terugbetaling van werkelijke kosten door de werkgever vereist uiteraard steeds de nodige bewijsstukken van elke privé voorgeschoten kost eigen aan de werkgever.

Fiscale tips tax shift

Voornaamste wijzigingen in de jaarrekening van uw vennootschap

Geplaatst op 27/04/2016

N.a.v. de tax shift en overige hervormingen is er op fiscaal vlak veel gewijzigd. Welke impact hebben deze recente wijzigingen op de jaarrekening van uw vennootschap? Hierna volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Fiscale tips rekening courant

Rekening-courant in uw vennootschap

Geplaatst op 17/03/2016

Als bestuurder van uw vennootschap kan u een schuld (debet rekening-courant) of vordering (credit rekening-courant) hebben t.o.v. uw vennootschap. We bespreken hierna de fiscale mogelijkheden tot optimalisatie en diverse aandachtspunten.

Fiscale tips gemengd gebruik personenwagen

Gemengd gebruikte bedrijfswagens en hun BTW-aftrek

Geplaatst op 18/02/2016

Sedert 2011 moet de BTW-aftrek beperkt worden in functie van het beroepsmatig gebruik van bedrijfsmiddelen (Artikel 45, §1 quinquies W.BTW). Wordt een bedrijfsmiddel niet voor 100% beroepsmatige doeleinden gebruikt, dan is er sprake van gemengd gebruik. De BTW zal dan slechts aftrekbaar zijn in de mate dat het goed voor economische activiteiten wordt aangewend.

Een nieuwe circulaire verduidelijkt de regels.

Voor personenwagens zijn er verschillende methodes om de verhouding beroeps-/privégebruik vast te stellen: een gedetailleerde bijgehouden rittenadministratie, een semi-forfaitaire formule op basis van het woon-werkverkeer of het vast beroepsforfait van 35%.

Fiscale tips waarom vennootschap oprichten

Waarom nog een vennootschap oprichten?

Geplaatst op 09/02/2016

Steeds meer ondernemers vragen zich af of een vennootschap nog interessant is. De laatste jaren zijn de gewijzigde wetteksten niet beduidend voordeliger geworden om te ondernemen via een vennootschap. Toch blijft een vennootschap doorgaans interessanter dan een éénmanszaak. Hierna de voornaamste voordelen op een rijtje.

Fiscale tips materieel en outillage

Kadastraal inkomen materieel en outillage

Geplaatst op 03/12/2015

Wegens de vrijstelling van nieuw materieel en outillage sedert inkomsten 2008, wordt in de praktijk weinig aandacht geschonken aan een correcte en tijdige aangifte. Desondanks kan een correcte en tijdige aangifte een aanzienlijke belastingbesparing blijven opleveren.

Fiscale tips uitbreiding

Persbericht - Uitbreiding Rumbeke

Geplaatst op 03/11/2015

Sanctorum & Co breidt uit via integratie van het Boekhoudkantoor Raf Frimout