Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips gemengd gebruik personenwagen

Gemengd gebruikte bedrijfswagens en hun BTW-aftrek

Geplaatst op 18/08/2018

Sedert 2011 moet de BTW-aftrek beperkt worden in functie van het beroepsmatig gebruik van bedrijfsmiddelen (Artikel 45, §1 quinquies W.BTW). Wordt een bedrijfsmiddel niet voor 100% beroepsmatige doeleinden gebruikt, dan is er sprake van gemengd gebruik. De BTW zal dan slechts aftrekbaar zijn in de mate dat het goed voor economische activiteiten wordt aangewend.

Een nieuwe circulaire verduidelijkt de regels.

Voor personenwagens zijn er verschillende methodes om de verhouding beroeps-/privégebruik vast te stellen: een gedetailleerde bijgehouden rittenadministratie, een semi-forfaitaire formule op basis van het woon-werkverkeer of het vast beroepsforfait van 35%.

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer

Verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers

Geplaatst op 18/07/2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn de aannemer, architect en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht om zich te verzekeren inzake de 10-jarige aansprakelijkheid. Hierbij werd de bouwpromotor buiten beschouwing gelaten, deze is niet onderworpen aan de nieuwe verzekeringsplicht.

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek

Investeringen na de hervorming vennootschapsbelasting

Geplaatst op 26/06/2018

Enkele van de maatregelen inzake de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigen aanzienlijk de fiscale regels op investeringen.

1.1. Investeringsaftrek

Voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019 (ongeacht de afsluitdatum van het boekjaar) door KMO’s kan onder bepaalde voorwaarden genoten worden van een gewone investeringsaftrek van 20% (in tegenstelling tot 8% in 2017).  Deze maatregel kadert in het doel om de investeringen door KMO’s te stimuleren.

Fiscale tips liquidatiebelasting

Liquidatiebelasting

Geplaatst op 20/05/2018

N.a.v. het ontbinden van een vennootschap volgt veelal een uit te keren 'liquidatiebonus' aan de aandeelhouders. In tegenstelling tot het werkelijk gestort kapitaal dat belastingvrij terugbetaald wordt, is op de liquidatiebonus een belasting verschuldigd. Het tarief van deze liquidatiebelasting is een vast tarief onder de vorm van een roerende voorheffing. Voor een KMO kan mits regelingen gedurende het bestaan van de vennootschap een voordeliger tarief roerende voorheffing toegepast worden.  

Fiscale tips BTW bedrijfswagen

Aandachtspunten bij opmaken verkoopfactuur rollend materieel

Geplaatst op 08/05/2018

De verkoopprijs van de wagen is vrij te bepalen indien u deze aan een derde verkoopt. Indien u de wagen verkoopt aan een 'verbonden verkoper', dan mag de verkoopprijs niet lager zijn dan de 'normale waarde' of de 'marktwaarde'. Er is sprake van een 'verbonden verkoper' wanneer de koper ofwel werknemer, ofwel aandeelhouder, ofwel bedrijfsleider (inclusief familieleden tot en met de vierde graad) is van de verkoper.Fiscale tips accountant boekhouder fiscaalvriendelijk

Fiscaalvriendelijke geldmiddelen uit uw vennootschap: update

Geplaatst op 25/04/2018

1.    Intresten op uw rekening-courant: beperking in derde hervormingsfase

Op de credit rekening-courant in uw vennootschap kunnen intresten worden toegekend die doorgaans hoger zijn dan deze op klassieke privé-beleggingen. Op deze intresten is een roerende voorheffing van 30% van toepassing. De roerende voorheffing is bevrijdend waardoor de intresten niet meer moeten worden aangegeven in de personenbelasting en bijgevolg ook geen basis vormen voor sociale bijdragen.

Fiscale tips waarom vennootschap oprichten

Waarom nog een vennootschap oprichten?

Geplaatst op 09/03/2018

Steeds meer ondernemers vragen zich af of een vennootschap nog interessant is. De laatste jaren zijn de gewijzigde wetteksten niet beduidend voordeliger geworden om te ondernemen via een vennootschap. Toch blijft een vennootschap doorgaans interessanter dan een éénmanszaak. Hierna de voornaamste voordelen op een rijtje.

Fiscale tips accountant boekhouder vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting – een greep uit de vele maatregelen.

Geplaatst op 25/01/2018

Op vrijdag 22 december 2017 werd de hervorming vennootschapsbelasting door het Parlement gestemd.  De hervorming maakt deel uit van het zomerakkoord van de regering Michel. Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tariefdaling

Vanaf aanslagjaar 2019 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018) bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf  01.01.2020) verder naar 25% (de crisisbijdrage wordt afgeschaft).

Fiscale tips accountant boekhouder zomerakkoord

Zomerakkoord opent perspectieven voor interessante uitkeringen

Geplaatst op 18/01/2018

Het zomerakkoord van de regering Michel brengt een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting met zich mee. De hervorming zal in twee fasen verlopen, 1e fase vanaf aanslagjaar 2019, de 2e fase vanaf aanslagjaar 2021.

Momenteel is nog niets definitief. De wetteksten worden zoals gewoonlijk verwacht in het Staatsblad van
31 december 2017.

De tariefdaling binnen de vennootschapsbelasting is de absolute blikvanger. Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 verder naar 25%. (met afschaffing crisisbijdrage)

eerste 5 volgende laatste