Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Tijdelijke opschorting "tewerkstellingsvoorwaarde" bij vererving fam. ondern.

Geplaatst op 27/02/2010

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in het Vlaamse Gewest volledig vrij van successierechten worden vererfd.

Starters-BVBA

Geplaatst op 03/02/2010

Door de wet van 12 januari 2010 zal het mogelijk worden om een nieuw soort vennootschap op te richten, namelijk de 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter' of afgekort de 'S-BVBA'.