Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Buitenlandse dienstreizen - nieuwe lijst sinds 1 april 2010

Geplaatst op 30/04/2010

In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2010 werd een nieuwe lijst gepubliceerd van forfaitaire dagvergoedingen die mogen toegepast worden als werknemers of bedrijfsleiders een buitenlandse dienstreis maken.

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in niet-beursgenoteerde NV's

Geplaatst op 19/04/2010

Sinds 5 februari 2010 moeten de houders (natuurlijke personen of rechtspersonen) van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen die een participatie hebben van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde Naamloze Vennootschap zich kenbaar maken (wet van 18/01/2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26/01/2010).

Kosten eigen aan de werkgever - omkering bewijslast op vlak van RSZ

Geplaatst op 14/04/2010

Een vennootschap kan haar bedrijfsleiders of werknemers een (forfaitaire) onkostenvergoeding toekennen. Het gaat over de zogenaamde 'kosten eigen aan de werkgever'.