Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Abnormale en goedgunstige voordelen

Geplaatst op 21/06/2010

Er is sprake van een voordeel wanneer de verkrijger zich verrijkt en wanneer de verstrekker geen vergoeding ontvangt die evenwaardig is aan het verstrekte voordeel.

Belastingvermindering energiebesparende investeringen – enkele wijzigingen

Geplaatst op 15/06/2010

Sinds aanslagjaar 2004 wordt een belastingvermindering verleend voor uitgaven die bijdragen tot een rationeler energieverbruik in een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is.