Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Kapitaalvermindering

Geplaatst op 16/11/2012

Belastingvrije uitkering
Voor vennootschappen die over overtollige werkingsmiddelen beschikken in verhouding tot hun werkzaamheden, kan het interessant zijn om een kapitaalvermindering te overwegen. Wanneer aan de aandeelhouders een gedeelte van het gestort kapitaal wordt terugbetaald, en als alle andere voorwaarden vervuld zijn, kan dit een belastingvrije uitkering betekenen.  
 
 Kapitaalvermindering als tool
Doorfacturatie van restaurantkosten

Geplaatst op 16/11/2012

Het gebeurt dat een adviesverlenend bedrijf besprekingen met zijn belastingplichtige klant laat plaatsvinden tijdens een etentje in een restaurant. Het bedrijf dat het advies verleent, staat dan in voor de betaling van deze restaurantkost, maar factureert deze kost daarna door aan zijn klant. Wie heeft hier recht op aftrek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en wie moet de kost als verworpen uitgave opnemen in zijn aangifte in de vennootschapsbelasting?  
 

Smakelijk!