Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Verdelingsrecht van 1% naar 2,5% in het Vlaams Gewest

Geplaatst op 22/08/2012

 
Vanaf 1 augustus 2012 wordt het Vlaamse verdelingsrecht verhoogd van 1% naar 2,5%. Om deze stijging wat op te vangen, wordt ook voorzien in 2 abattementen of verminderingen van de belastbare grondslag.

BTW-boeten vanaf 1 juli 2012

Geplaatst op 22/08/2012

 
In het BTW-wetboek worden zowel proportionele als niet-proportionele BTW-geldboeten voorzien. De recentste Programmawet voorziet een verhoging van de niet-proportionele geldboeten, dat concreter werd gemaakt in het Koninklijk Besluit nr. 44 van 9 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012. De nieuwe boeten zijn bijna een verdubbeling van wat voordien geldig was.
Ze treden in werking vanaf 1 juli 2012 en hebben betrekking op overtredingen begaan vanaf deze datum. De inbreuken worden nu onder verschillende categorieën gegroepeerd. Dit maakt het voor de belastingplichtige eenvoudiger om zelf na te gaan wat het bedrag van de boete is bij een bepaalde overtreding.