Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Intresten rekening-courant zijn een interessante toekenning maar aandacht voor successie

Geplaatst op 11/02/2013

Wanneer een bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder financiële middelen ter beschikking stelt aan zijn vennootschap - een lening of een credit rekening-courant (R/C) - dan kan hij hiervoor intresten aanrekenen aan zijn vennootschap. Deze intresten zijn een vergoeding voor de lening die toegestaan wordt aan de vennootschap. Deze intresten vormen voor de bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder een roerend inkomen, en zijn voor de vennootschap een aftrekbare kost. 
 

Intresten Rekening CourantOmzetting factureringsrichtlijn

Geplaatst op 11/02/2013

 
Een correct opgestelde factuur, conform de BTW-wetgeving, is ontzettend belangrijk. Voor de leverancier is het van belang te werken met een correcte factuur om zo een boete wegens onregelmatig opgestelde facturen te vermijden. Voor de klant is het van belang om zo de BTW op aankopen te kunnen recupereren. Vanaf 1 januari 2013 worden enkele wijzigingen aangebracht aan de in de België geldende BTW-regels inzake facturatie (KB van 19 december 2012 tot wijziging van het KB nr. 1, BS 31 december 2012, 1e editie; Factureringsrichtlijn-2010/45/EU).

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.