Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Huurherkwalificatie

Geplaatst op 17/07/2013Vanaf aanslagjaar 1994 werd in de personenbelasting de huurherkwalificatie ingevoerd.
Dit houdt in dat wanneer een bedrijfsleider van 1e categorie een in BelgiĆ« gelegen bebouwd onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap het overdreven gedeelte van de huur beschouwd wordt als een beroepsinkomen.  


Voordelen Alle Aard

Geplaatst op 17/07/2013

Een voordeel alle aard is een voordeel dat u gratis of tegen een lage vergoeding wordt toegekend. U zult dus belastingen moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Om als beroepsinkomen belastbaar te zijn, moet het voordeel zijn oorsprong vinden in een beroepswerkzaamheid. Zonder enig verband is het niet belastbaar als voordeel alle aard.  

Hoeveel belastingen betaalt u? En wat gebeurt daarmee?

Geplaatst op 01/07/2013

Inkomsten

INKOMSTEN (191 miljard EUR)

* Sociale bijdragen (48,8)
* Personenbelasting (39,0)
* BTW (27,5)
* Vennootschapsbelasting (12,5)
* Gemeentebelasting (8,6)
* Andere belasting (1)
* Eigen ontvangst overheid (16,9)
* Lenen financiële markten (8,3)

 Uitgaven

UITGAVEN (191 miljard EUR)

* Sociale zekerheid (81,9) (2)
* Deelstaten (38,7) (3)
* Federale regering (30,2) (4)
* Lokale Overheden (25,0)
* Rente (12,7)
* Dotatie EU (2,7)