Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Gesplitste aankoop ouders-kinderen: versoepeling van eerder standpunt

Geplaatst op 24/09/2013

Vooraf bespraken we al kort de gesplitste aankoop ouders – kinderen. Toen was er nog heel wat onzekerheid omtrent het onderwerp. Maar de fiscus versoepelt dan toch zijn standpunt van 19 april 2013. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 september 2013.
 
 
Aankoop ouders-kinderen

Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni naar 25%, maar overgangsregeling 10%

Geplaatst op 09/09/2013

 

Voorlopig wordt er nog weinig over gesproken alhoewel in veel gevallen voor het jaareinde een notariële akte zal moeten plaatsvinden.

Als een vennootschap haar activiteiten heeft beëindigd en de vennootschap wordt vereffend beloopt het tarief roerende voorheffing op de uitkeerbare reserves 10%. Vanaf 1 oktober 2014 wordt echter 25% roerende voorheffing ingehouden op liquidatieboni. Dit is een enorme verhoging tegenover het huidig tarief van 10%. In tussentijd is er een interessante overgangsmaatregel om vorige reserves vast te klikken aan 10% roerende voorheffing zonder te moeten overgaan tot vereffening.
25% Roerende voorheffing liquidatieboni