Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Korting voor contant vormt geen basis voor BTW

Geplaatst op 19/03/2014

 
Een zuivere korting voor contant die uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur, bijvoorbeeld “korting van 2% als u betaalt voor eind maart 2014” behoort nooit tot de maatstaf van heffing. Deze korting wordt toegestaan voor vervroegde betaling en is verkregen op het moment van de levering of de dienst. Het betreft dus eigenlijk een prijsverlaging. Belangrijk is dus dat het moet gaan om kortingen verworven op het moment van de handeling. (Eindejaarskortingen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking)

Of de klant dan effectief snel betaalt en gebruik maakt van die korting, of niet, speelt geen enkele rol.

Korting voor contant vormt geen basis voor BTW

Verplichte factuurvermeldingen

Geplaatst op 19/03/2014 
Belang

Het opstellen van een factuur met de juiste vermeldingen is van enorm belang.

Eerst en vooral vermijdt u hoge boetes. Daarnaast is het voor de ontvanger van de factuur belangrijk om zijn recht op aftrek niet te verliezen.

Een bepaald model van factuur is niet vereist, maar het BTW wetboek bepaalt wel een aantal verplichte factuurvermeldingen.
Verplichte factuurvermeldingen