Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Beroepskredieten voor KMO's: striktere regels

Geplaatst op 10/07/2014

De wet van 21 december 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013) betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen heeft een aantal modaliteiten gewijzigd inzake kredietverlening.

De fairness tax

Geplaatst op 10/07/2014

De fairness tax is van toepassing op “grote vennootschappen”. Dit zijn de vennootschappen die voor het jaar waarin dividenden uitgekeerd worden niet als KMO aangemerkt worden overeenkomstig artikel 15 W. Venn. en op Belgische inrichtingen van buitenlandse ondernemingen.
De fairness tax is van toepassing vanaf aanslagjaar 2014. Elke wijziging aan de afsluiting van het boekjaar vanaf 28 juni 2013 heeft geen uitwerking voor de toepassing van de fairness tax.