Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Kapitaalvermindering (met terugbetaling aan de aandeelhouders)

Geplaatst op 23/02/2015

Het kapitaal van de vennootschap bestaat enerzijds uit werkelijk gestort kapitaal, maar kan anderzijds ook reserves omvatten. Bij vereffening van de vennootschap zal het werkelijk gestort kapitaal belastingvrij terugbetaald worden. De reserves zullen worden afgerekend aan het huidige tarief van 25% roerende voorheffing. Er kan geopteerd worden om het werkelijk gestort kapitaal reeds vroeger terug te betalen aan de aandeelhouders in de vorm van een belastingvrije kapitaalvermindering.