Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant dagvergoeding

Uw forfaitaire dagvergoeding vanaf september 2017

Geplaatst op 22/10/2017

Vanaf september 2017 wijzigen de toekenningsvoorwaarden voor binnenlandse dagvergoedingen aan ambtenaren. Aangezien deze regelgeving als een ‘ernstige norm’ wordt aanvaard voor de toekenning van dagvergoedingen in de privé sector, heeft dit uiteraard ook een impact op de dagvergoedingen die een vennootschap betaalt aan haar werknemer of bedrijfsleider.

Een werknemer of bedrijfsleider kan de beroepsmatige kosten werkelijk laten (terug)betalen door de vennootschap. Hiertoe is een volledige verantwoording vereist en moet bijgevolg voor elke uitgave een bonnetje of ticket voorhanden zijn. Er kan eveneens geopteerd worden voor de toekenning van een forfaitaire dagvergoeding op voorwaarde dat deze vergoeding verantwoord is aan de hand van ‘ernstige normen’. De toetsing aan ‘ernstige normen’ houdt in dat het bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag van de vergoedingen die ambtenaren ontvangen. Er moet eveneens bewezen worden dat er effectief dergelijke kosten gemaakt worden en dat het bedrag werd vastgesteld rekening houdend met het effectief aantal verplaatsingen. De forfaitaire dagvergoeding dekt kosten van maaltijden en dranken. Verplaatsingskosten zitten niet in het forfait begrepen en kunnen dus bijkomend op het forfait terugbetaald worden mits uiteraard de nodige verantwoording.

Fiscale tips accountant tarief dividenden

Diverse Regimes Dividenduitkering

Geplaatst op 10/10/2017

Het Belgische fiscale landschap is voortdurend in beweging met als gevolg een opeenstapeling van regimes door diverse besluiten en wetswijzigingen. In de voorbije jaren werd meermaals gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing, dat 30% bedraagt sinds 1 januari 2017. De stijging in dit tarief heeft een aanzienlijk effect op de belastingdruk bij een dividenduitkering zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 20 februari 2017.

Het tarief van 30% voor dividenduitkeringen is geen unicum. De regering heeft diverse regimes ingevoerd zodat het tarief van de roerende voorheffing kan terugvallen tot 20%, 15% of zelf het oude tarief van 10%. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regimes VVPR bis (15%), VVPR ter (13,64%) en de interne liquidatie art. 537 WIB 92 (10%).