Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant afbraak en heropbouw

Afbraak en heropbouw tegen 6% BTW: wat kan en wat kan niet ?

Geplaatst op 02/05/2017

De afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen geniet in bepaalde Belgische steden het verlaagd btw tarief van 6%. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling.

- Het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.  Van belang is wel dat er sowieso een woonfunctie aan verbonden is. Kan dus toegepast worden voor een nieuwbouw die maximaal voor 49% beroepsmatig gebruikt zal worden.

- De privé woning is gelegen in een van de 32 bedoelde steden.

- Vooraleer de btw opeisbaar wordt dient de bouwheer (natuurlijk persoon of vennootschap) het aannemingscontract en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in te dienen bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is. Enkel de bouwheer (m.n. die het gebouw laat afbreken en heroprichten) kan van de gunstregeling genieten.

- De werken zijn uit te voeren door een op het tijdstip van het sluiten van de aannemingsovereenkomst geregistreerde aannemer.