Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk dividend personenbelasting

Dividenden en aangifte personenbelasting

Geplaatst op 01/02/2020

De roerende voorheffing op interesten en dividenden werd de laatste jaren geleidelijk aan opgetrokken. Voortaan bedraagt het tarief inzake roerende voorheffing op de meeste dividenden en interesten 30%.
Indien op deze inkomsten de verschuldigde Belgische voorheffing aan de bron wordt ingehouden, dient u deze niet meer op te nemen in uw aangifte personenbelasting.
Niettegenstaande de roerende voorheffing bevrijdend is, kan het toch interessant zijn om de ontvangen interesten en/of dividenden op te nemen in uw aangifte.