Profiel & diensten

Kantoren

Vacatures

Contact

Accountant Sanctorum & Co BV

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk doorfacturatie kosten

BTW en doorfacturatie van kosten

Geplaatst op 23/12/2022

Zodra een onderneming bepaalde kosten wenst ten laste te leggen van een klant moet telkenmale geanalyseerd worden op welke manier (factuurvermeldingen, BTW-%, ..) die kosten in rekening moeten worden gebracht. Zo niet kan men mogelijks bij een fiscale controle voor onaangename verrassingen komen te staan.

Fiscale tips accountant boekhouder VAPZ sociale bijdragen

Betaling VAPZ en sociale bijdragen 2022

Geplaatst op 15/12/2022

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar
- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug
- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.447,62 EUR voor een gewoon VAPZ in 2022)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadat u uw sociale bijdragen over 2022 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2022 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2022. Laattijdig betaalde sociale bijdragen worden op het einde van elk kwartaal verhoogd met 3 %, aan het einde van het jaar wordt er automatisch nog eens 7 % extra aangerekend.

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek 25% 2022

Verhoogde investeringsaftrek van 25% loopt binnenkort ten einde

Geplaatst op 29/11/2022

Hebt u investeringen gepland, voldoen ze aan alle toepassingsvoorwaarden en vallen ze niet onder de uitsluitingen? Als u ze nog dit jaar doet, dan kan u nog genieten van het huidige voordelige stelsel van de investeringsaftrek van 25%.

Eén van de tijdelijke maatregelen tijdens de coronacrisis was de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Eind dit jaar loopt deze maatregel af

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk personenbelasting AJ2022

Tax-On-Web geopend

Geplaatst op 20/05/2022

De aangiften personenbelasting voor het inkomstenjaar 2021 kunnen ingediend worden. Dit jaar zullen 3,75 miljoen inwoners een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Het is een expliciete aanbeveling om deze voorstellen grondig na te zien.

Zijn de gegevens juist en volledig: u hoeft niets te doen
Zijn de gegevens niet juist of onvolledig: pas de gegevens aan:
via het papieren antwoordformulier tegen 30 juni 2022;
via MyMinfin (Tax-On-Web) tegen uiterlijk 15 juli 2022.