Betaling VAPZ en sociale bijdragen 2022

Fiscale tips accountant boekhouder VAPZ sociale bijdragen

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar
- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug
- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.447,62 EUR voor een gewoon VAPZ in 2022)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadat u uw sociale bijdragen over 2022 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2022 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2022. Laattijdig betaalde sociale bijdragen worden op het einde van elk kwartaal verhoogd met 3 %, aan het einde van het jaar wordt er automatisch nog eens 7 % extra aangerekend.