Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Tarieven notionele intrestaftrek

Geplaatst op 27/01/2009

De tarieven voor de notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) zijn bekend.

Werk in onroerende staat: factureren met medecontractant of met BTW?

Geplaatst op 14/01/2009

Vaak is het niet 100% duidelijk wanneer er bij werk in onroerende staat moet gefactureerd worden met medecontractant en wanneer BTW moet worden aangerekend.

Fiscaal luik inzake inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid aannemersschulden

Geplaatst op 07/01/2009

Sinds begin 2008 moeten opdrachtgevers die facturen ontvangen voor werken in onroerende staat niet meer nagaan of de (onder)aannemer al dan niet geregistreerd is. Wel moeten zij voortaan nagaan of de (onder)aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft.