Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Nieuwe regeling voor het aanwijzen van begunstigden van een levensverzekering of een groepsverzekering

Geplaatst op 02/06/2014

De begunstigden van levensverzekeringen of groepsverzekeringen waarbij kapitaal uitgekeerd wordt in geval van vervroegd overlijden van de verzekerde, dienen in de polis aangeduid te worden.

“Aangifte van werken” in de bouwsector: nieuwe drempels

Geplaatst op 02/06/2014

Sinds 2014 gelden volgende drempels inzake “aangifte van werken onroerende staat”:
- werken waarvoor op minstens 1 onderaannemer beroep wordt gedaan: melden wanneer het totale bedrag van de werken ten minste 5.000,00 EUR bedraagt (exclusief BTW)
- werken waarvan de totale waarde ten minste 30 000,00 EUR bedraagt (exclusief BTW): altijd te melden ongeacht of er al dan niet een onderaannemer aan te pas komt