Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant kortrijk voorzieningen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Geplaatst op 25/06/2017

In deze bijdrage wensen wij de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken van een fiscaal aftrekbare voorziening voor risico’s en kosten.

In beginsel zijn beroepskosten aftrekbaar, indien zij in het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit betekent dat zij in het belastbare tijdperk werkelijk moeten betaald of gedragen zijn, of een zeker en vaststaand karakter hebben.

Zijn eveneens aftrekbaar, de ‘voorzieningen voor risico’s en kosten, die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn’. Deze aftrekbaarheid is voorwaardelijk waarbij de bewijslast bij de belastingplichtige ligt.