Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips gemengd gebruik personenwagen

Gemengd gebruikte bedrijfswagens en hun BTW-aftrek

Geplaatst op 18/08/2018

Sedert 2011 moet de BTW-aftrek beperkt worden in functie van het beroepsmatig gebruik van bedrijfsmiddelen (Artikel 45, §1 quinquies W.BTW). Wordt een bedrijfsmiddel niet voor 100% beroepsmatige doeleinden gebruikt, dan is er sprake van gemengd gebruik. De BTW zal dan slechts aftrekbaar zijn in de mate dat het goed voor economische activiteiten wordt aangewend.

Een nieuwe circulaire verduidelijkt de regels.

Voor personenwagens zijn er verschillende methodes om de verhouding beroeps-/privégebruik vast te stellen: een gedetailleerde bijgehouden rittenadministratie, een semi-forfaitaire formule op basis van het woon-werkverkeer of het vast beroepsforfait van 35%.