Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk aandeelhoudersregister

Aandelenregister kan nu ook elektronisch

Geplaatst op 01/01/2020

Een aandelenregister is verplicht voor elke vennootschap. Het somt niet enkel op wie hoeveel aandelen bezit, maar registreert ook de transacties waarbij aandelen worden overgedragen.
De in het aandelenregister vermelde gegevens zijn van belang voor een goede werking van de onderneming, met name voor het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering, maar ook bij een wijziging van de statuten, de vereffening van de vennootschap of in het kader van een kredietverlening….
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) biedt de mogelijkheid aan naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV) en coöperatieve vennootschappen (CV) om ervoor te kiezen een elektronisch aandelenregister aan te houden.