Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk transfer pricing

Formaliteiten Transfer Pricing

Geplaatst op 01/07/2021

Transfer pricing (of verrekenprijzen) staat hoog op de agenda van bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Structurering van intra-groeptransacties heeft namelijk een directe impact op de verdeling van de groepswinst tussen verschillende landen. En dus ook op de fiscale inkomsten van die landen. Dat verklaart waarom de fiscus graag mee over de schouder kijkt om te kunnen beoordelen of Belgische en multinationale groepen een marktconform transfer pricing beleid hanteren.
Sinds 2016 zijn ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep en de voorgeschreven drempels overschrijden, verplicht om transfer pricing regels te volgen.Ze moeten jaarlijks een zogenaamd groepsdossier (Master File) en een lokaal dossier (Local File) indienen. In bepaalde gevallen omvat deze verplichting eveneens een landenrapport (Country-by-Country File) of een CbC-notificatie.