Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk doorfacturatie kosten

BTW en doorfacturatie van kosten

Geplaatst op 23/12/2022

Zodra een onderneming bepaalde kosten wenst ten laste te leggen van een klant moet telkenmale geanalyseerd worden op welke manier (factuurvermeldingen, BTW-%, ..) die kosten in rekening moeten worden gebracht. Zo niet kan men mogelijks bij een fiscale controle voor onaangename verrassingen komen te staan.

Fiscale tips accountant boekhouder VAPZ sociale bijdragen

Betaling VAPZ en sociale bijdragen 2022

Geplaatst op 15/12/2022

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar
- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug
- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.447,62 EUR voor een gewoon VAPZ in 2022)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadat u uw sociale bijdragen over 2022 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2022 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2022. Laattijdig betaalde sociale bijdragen worden op het einde van elk kwartaal verhoogd met 3 %, aan het einde van het jaar wordt er automatisch nog eens 7 % extra aangerekend.