Profiel & diensten

Kantoren

Rekentools

Contact

Accountant Sanctorum & Co BVBA

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.


Fiscale tips accountant boekhouder zomerakkoord

Zomerakkoord opent perspectieven voor interessante uitkeringen

Geplaatst op 18/12/2017

Het zomerakkoord van de regering Michel brengt een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting met zich mee. De hervorming zal in twee fasen verlopen, 1e fase vanaf aanslagjaar 2019, de 2e fase vanaf aanslagjaar 2021.

Momenteel is nog niets definitief. De wetteksten worden zoals gewoonlijk verwacht in het Staatsblad van
31 december 2017.

De tariefdaling binnen de vennootschapsbelasting is de absolute blikvanger. Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 verder naar 25%. (met afschaffing crisisbijdrage)

Fiscale tips accountant dagvergoeding

Uw forfaitaire dagvergoeding vanaf september 2017

Geplaatst op 22/10/2017

Vanaf september 2017 wijzigen de toekenningsvoorwaarden voor binnenlandse dagvergoedingen aan ambtenaren. Aangezien deze regelgeving als een ‘ernstige norm’ wordt aanvaard voor de toekenning van dagvergoedingen in de privé sector, heeft dit uiteraard ook een impact op de dagvergoedingen die een vennootschap betaalt aan haar werknemer of bedrijfsleider.

Een werknemer of bedrijfsleider kan de beroepsmatige kosten werkelijk laten (terug)betalen door de vennootschap. Hiertoe is een volledige verantwoording vereist en moet bijgevolg voor elke uitgave een bonnetje of ticket voorhanden zijn.

Fiscale tips accountant tarief dividenden

Diverse Regimes Dividenduitkering

Geplaatst op 10/10/2017

Het Belgische fiscale landschap is voortdurend in beweging met als gevolg een opeenstapeling van regimes door diverse besluiten en wetswijzigingen. In de voorbije jaren werd meermaals gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing, dat 30% bedraagt sinds 1 januari 2017. De stijging in dit tarief heeft een aanzienlijk effect op de belastingdruk bij een dividenduitkering zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 20 februari 2017.

Het tarief van 30% voor dividenduitkeringen is geen unicum. De regering heeft diverse regimes ingevoerd zodat het tarief van de roerende voorheffing kan terugvallen tot 20%, 15% of zelf het oude tarief van 10%. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regimes VVPR bis (15%), VVPR ter (13,64%) en de interne liquidatie art. 537 WIB 92 (10%).

Fiscale tips accountant Kortrijk vermogensbelasting

Flash bericht

Geplaatst op 28/07/2017

De vermogensbelasting in Belgie is een feit.

Op de aangehouden tegoeden op effectenrekeningen komt er een taks van 0.15 %. Dit voor effectenrekeningen van meer dan 500 000 euro en op het volledige bedrag. (dus reeds op de eerste euro in dat geval)

Het staat in de sterren geschreven dat die 0.15 % slechts een begin is. Meer dan waarschijnlijk zal dit de volgende jaren stijgen.

Daling vennootschapsbelasting is slechts schijn.

De daling van de vennootschapstarieven betekent niet automatisch dat u minder vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Alles moet immers budgetneutraal verlopen.

Daarvoor worden tal van aftrekposten verminderd of geschrapt.