Profiel & diensten

Kantoren

Vacatures

Contact

Heb je een passie voor accountancy en fiscaliteit en woon je in de regio groot Kortrijk-Waregem ?
Solliciteer dan als dossierverantwoordelijke bij Sanctorum & Co – Harelbeke.

Accountant Sanctorum & Co BV

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.

Fiscale tips accountant boekhouder verandering overheid rijken

Artikel uit De Tijd - 2 mei 2022 - Ignace Van Doorselaere: 'Leg alleen de rijkste Belg een rijkentaks op'

Geplaatst op 09/05/2022

Wil men de bevolking echt een dienst bewijzen? Geef al wie werkt een hoger nettoloon door de lasten op arbeid te verlagen. Financier dat met een ontvetting van de overheid, de rijkste Belg. Vijf procent van het bruto binnenlands product of 20 miljard euro moet haalbaar zijn. Laat er geen twijfel over bestaan dat de rijkste Belg het met minder moet en kan doen. Die rijkste Belg torent qua inkomen ver boven de nummer twee uit. Zijn voorsprong is zo groot dat hij niet meer ingehaald kan worden.

De rijkste Belg is de overheid, met een jaarlijks inkomen van boven 200 miljard euro. Ondanks zijn gigantische inkomen is die rijkste Belg er niet in geslaagd over de generaties heen een eigen vermogen op te bouwen. Hij heeft alleen maar een groeiende schuld. Niet echt een voorbeeld voor zijn inwoners.

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer 6% btw attest

6% attest : niet langer attest, maar factuurvermelding

Geplaatst op 17/03/2022

Om het 6% tarief op BTW vlak te kunnen toepassen moeten aannemers al decennialang aan bouwheren een attest vragen. Dat attest bevestigt de ouderdom en de aanwending van de woning waaraan werken uitgevoerd worden.

Het verlaagd BTW tarief van 6% is toepasselijk op werken in onroerende staat aan een woning die ouder is dan 10 jaar en die hoofdzakelijk als privéwoning aangewend wordt. (hoofdzakelijk is meer dan de helft)

Een nieuwe wet voorziet vanaf 1 januari 2022 in een vervanging van die bijkomende administratieve verplichting door een specifieke vermelding op de factuur.

Tijdens een overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2022 kunnen aannemers wel nog gebruik maken van het vertrouwde attest 6% BTW.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk bedrijfswagen 2022

De bedrijfswagen wordt duurder vanaf 2022

Geplaatst op 04/01/2022

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend volgens onderstaande formule.

Formule: cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

Fiscale tips accountant boekhouder bedrijfswagen wagen auto

Vergroening bedrijfswagens

Geplaatst op 23/12/2021

De federale regering heeft een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. De nieuwe regels gelden in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting. Diesels, benzines en hybrides verliezen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

Huidige regeling?

Met ingang van aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van autokosten berekend op basis van de gramformule.
Aftrek % = 120 % - (0,5 % x coëfficiënt brandstoftype x aantal gram/km CO2)
waarbij coëfficiënt brandstoftype:
= 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten
= 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
= 0,95 voor voertuigen met een andere motor (o.a. benzine, LPG, benzine- & dieselhybride)

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.
In de personenbelasting blijven wagens aangekocht vóór 01/01/2018  aftrekbaar t.b.v. 75 %.
Verder geldt de nieuwe formule niet voor wagens met een CO2 uitstoot van 200 (of meer) gram/km. Voor deze wagens wordt het aftrekbare gedeelte van de kosten forfaitair bepaald op 40%.
Alle autokosten moeten worden bepaald op basis van dit nieuwe – per voertuig te berekenen – percentage, bijvoorbeeld niet alleen de parkeerkosten, maar ook het aftrekbaar gedeelte van brandstofkosten dat vroeger forfaitair bepaald werd op 75%, moet volgens deze formule worden vastgesteld.
Uitzondering: de financieringskosten blijven wel voor 100% aftrekbaar.
Elektrische voertuigen hebben geen CO2 uitstoot en zijn 100 % aftrekbaar.

Bovendien is het belangrijk om weten dat er momenteel twee meetmethodes bestaan om CO2-uitstootgehaltes te bepalen, omdat op Europees niveau beslist werd over te schakelen naar een nieuwe metingsmethode: de klassieke ‘NEDC’-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe ‘WLTP’-procedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test). Zodoende zijn er sinds enige tijd twee CO2-uitstootgehaltes in omloop, nl. NEDC en WLTP. De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC. Bij oudere wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest van de wagen normaal gezien nog enkel de NEDC-waarde. Voor nieuwe wagens (d.i. sinds het najaar van 2018) staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.
Er is een vrije keuze tussen NEDC of WLTP.