Profiel & diensten

Kantoren

Vacatures

Contact

Accountant Sanctorum & Co BVBA

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.

Ten gevolge van de groei van het kantoor te Harelbeke en Rumbeke zijn we op zoek naar


Fiscale tips accountant boekhouder dividend tantieme

Een tantième? Of een dividend?

Geplaatst op 24/06/2019

In de praktijk stellen we vast dat in veel kmo’s de begrippen tantièmes en dividenden door elkaar worden gehaald. Het feit dat in nogal wat kmo’s de bestuurders en de aandeelhouders dezelfde personen zijn is daar niet vreemd aan. Beide toekenningen maken deel uit van de resultaatverwerking en vormen uit te keren winst. Maar dat is dan ook de enige gelijkenis.

Fiscale tips accountant boekhouder investering

Nog vlug een investering voor het einde van het boekjaar?

Geplaatst op 29/04/2019

Vele bedrijfsleiders van kmo’s zullen het herkennen. Naar het einde van het boekjaar toe wordt nog een belangrijke investering gedaan. Daarbij kan nog voor het volledige boekjaar worden afgeschreven, en in veel gevallen degressief. Neem een machine van 100 000 euro. In principe afschrijfbaar over 5 jaar. Dank zij die investering op het einde van het boekjaar kan de belastbare basis nog naar beneden worden gehaald met 40 000 euro. (100 000 x 40 %, door afschrijving op het volledig boekjaar en degressief). Dit maakt een interessant verschil in de belastbare basis van het desbetreffende boekjaar.

Helaas is dit verhaal straks voorbij. Een vrij harde maatregel.

De regering besliste in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting om een aantal afschrijvingsregimes, die voornamelijk om fiscale redenen worden gehanteerd, af te schaffen of te verstrengen.

Fiscale tips accountant boekhouder gespreide meerwaarde

Gespreide belasting van een meerwaarde

Geplaatst op 08/03/2019

Uw vennootschap realiseert een winst (meerwaarde) ten gevolge van de verkoop van een investering? Laat die niet onmiddellijk belasten maar gespreid over verschillende jaren!

Vennootschappen waarin een meerwaarde wordt gerealiseerd ten gevolge van de verkoop van immateriële of materiële vaste activa, kunnen onder bepaalde voorwaarden kiezen om deze meerwaarde gespreid te laten belasten.

De gespreide belasting is enkel mogelijk voor een meerwaarde op een investering die minstens 5 jaar voor het beroep werd gebruikt. Men maakt een onderscheid tussen vrijwillig verwezenlijkte en gedwongen meerwaarden.

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek kerst

KMO vennootschappen - het eindejaar 2018 in zicht

Geplaatst op 18/12/2018

Nu het jaar 2018 reeds ver gevorderd is, graag enkele punten die zeker in jullie checklist moeten komen!

1.  Investeringsaftrek 20 %

Een KMO vennootschap kan in het jaar 2018 en 2019 genieten van een investeringsaftrek van 20 %, voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend. (Investeringen gedaan tussen 01.01.2018 en 31.12.2019)

Voor geplande investeringen resteert er aldus nog een dik jaar teneinde deze tijdelijke aftrek niet te verliezen.