Profiel & diensten

Kantoren

Vacatures

Contact

Accountant Sanctorum & Co BV

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk bedrijfswagen 2022

De bedrijfswagen wordt duurder vanaf 2022

Geplaatst op 04/01/2022

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend volgens onderstaande formule.

Formule: cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

Fiscale tips accountant boekhouder bedrijfswagen wagen auto

Vergroening bedrijfswagens

Geplaatst op 23/12/2021

De federale regering heeft een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. De nieuwe regels gelden in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting. Diesels, benzines en hybrides verliezen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

Huidige regeling?

Met ingang van aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van autokosten berekend op basis van de gramformule.
Aftrek % = 120 % - (0,5 % x coëfficiënt brandstoftype x aantal gram/km CO2)
waarbij coëfficiënt brandstoftype:
= 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten
= 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
= 0,95 voor voertuigen met een andere motor (o.a. benzine, LPG, benzine- & dieselhybride)

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.
In de personenbelasting blijven wagens aangekocht vóór 01/01/2018  aftrekbaar t.b.v. 75 %.
Verder geldt de nieuwe formule niet voor wagens met een CO2 uitstoot van 200 (of meer) gram/km. Voor deze wagens wordt het aftrekbare gedeelte van de kosten forfaitair bepaald op 40%.
Alle autokosten moeten worden bepaald op basis van dit nieuwe – per voertuig te berekenen – percentage, bijvoorbeeld niet alleen de parkeerkosten, maar ook het aftrekbaar gedeelte van brandstofkosten dat vroeger forfaitair bepaald werd op 75%, moet volgens deze formule worden vastgesteld.
Uitzondering: de financieringskosten blijven wel voor 100% aftrekbaar.
Elektrische voertuigen hebben geen CO2 uitstoot en zijn 100 % aftrekbaar.

Bovendien is het belangrijk om weten dat er momenteel twee meetmethodes bestaan om CO2-uitstootgehaltes te bepalen, omdat op Europees niveau beslist werd over te schakelen naar een nieuwe metingsmethode: de klassieke ‘NEDC’-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe ‘WLTP’-procedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test). Zodoende zijn er sinds enige tijd twee CO2-uitstootgehaltes in omloop, nl. NEDC en WLTP. De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC. Bij oudere wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest van de wagen normaal gezien nog enkel de NEDC-waarde. Voor nieuwe wagens (d.i. sinds het najaar van 2018) staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.
Er is een vrije keuze tussen NEDC of WLTP.

Fiscale tips accountant boekhouder registratie registratierechten vlaanderen

Hervorming registratierechten

Geplaatst op 17/12/2021

De Vlaamse regering kondigde een hervorming van de tarieven van de registratierechten aan vanaf
1 januari 2022. Hieronder een overzicht:

Aankoop gezinswoning & verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Wenst u te genieten van dit verlaagd tarief, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

-De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon

-Het moet gaan om een zuivere aankoop: overdracht van een woning tegen betaling van prijs

-De geheelheid van de woning moet verworven worden

-De aangekochte woning moet de eigen woning worden: u moet er effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister

-De aangekochte woning moet de enige woning zijn

-Indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning. 

Vanaf 2022 wordt deze periode opgetrokken naar 2 jaar.

Fiscale tips accountant boekhouder premie VAPZ pensioen

Premies VAPZ

Geplaatst op 26/11/2021

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar

- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug

- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.302,77 EUR voor een gewoon WAPZ in 2021)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadien u uw sociale bijdragen over 2021 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2021 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2021.