Profiel & diensten

Kantoren

Rekentools

Contact

Accountant Sanctorum & Co BVBA

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.


Fiscale tips boekhouder accountant dividend

Wijzigingen anno 2017 aan uw uitkeringen uit de vennootschap

Geplaatst op 20/02/2017

Hierna lichten wij de voornaamste wijzigingen vanaf 2017 toe aan uw uitkeringen uit de vennootschap. Deze wijzigingen hebben voornamelijk een invloed op de dividenden en de intresten rekening-courant, dit door de stijging van de algemene roerende voorheffing van 27% naar 30% voor toekenningen vanaf 01.01.2017.

Onderstaand bezorgen wij graag een update van ons overzicht inzake de verschillende vormen van dividenduitkeringen.

Fiscale tips accountant sociale bijdragen

Sociale bijdragen – Hervorming stelsel

Geplaatst op 26/10/2016

Vanaf het jaar 2015 is een nieuwe regeling van toepassing op de berekening van de sociale bijdragen. We bespreken hierna hoe de sociale bijdragen berekend worden en wat de belangrijkste wijzigingen zijn n.a.v. de hervorming van het stelsel. In onderstaande gegevens wordt uitgegaan van een gevestigde zelfstandige in hoofdberoep.

Fiscale tips accountant bestemmingsdocument leveringen

Intracommunautaire levering - bestemmingsdocument

Geplaatst op 07/09/2016

Ingevolge een nieuwe beslissing (E.T. 129.460 dd. 01.07.2016) kan het intracommunautair vervoer o.a. bewezen worden a.d.h.v. een ‘bestemmingsdocument’. Hierna volgt een overzicht van de toepassingsvoorwaarden.

Opdat een belastingplichtige persoon een vrijgestelde intracommunautaire levering kan doen, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:
1)    De koper is gevestigd in een andere EU-lidstaat met een geldig BTW-nummer;
2)    De goederen worden vervoerd vanuit België naar een andere EU-lidstaat.

Fiscale tips accountant kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering door terugbetaling

Geplaatst op 13/06/2016

De vergoeding aan de aandeelhouders d.m.v. een kapitaalvermindering door terugbetaling is een interessante manier om op korte termijn persoonlijk geldmiddelen naar zich toe te trekken. De toepassingsvoorwaarden zijn onder de fiscale wijzigingen van de laatste jaren beperkter geworden. We bespreken hierna de fiscale, vennootschapsrechtelijke en algemene aandachtspunten.