6% attest : niet langer attest, maar factuurvermelding

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer 6% btw attest

Om het 6% tarief op BTW vlak te kunnen toepassen moeten aannemers al decennialang aan bouwheren een attest vragen. Dat attest bevestigt de ouderdom en de aanwending van de woning waaraan werken uitgevoerd worden.

Het verlaagd BTW tarief van 6% is toepasselijk op werken in onroerende staat aan een woning die ouder is dan 10 jaar en die hoofdzakelijk als privéwoning aangewend wordt. (hoofdzakelijk is meer dan de helft)

Een nieuwe wet voorziet vanaf 1 januari 2022 in een vervanging van die bijkomende administratieve verplichting door een specifieke vermelding op de factuur.

Tijdens een overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2022 kunnen aannemers wel nog gebruik maken van het vertrouwde attest 6% BTW.

De factuurvermelding luidt als volgt:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1)   de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien (*) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(*) voor werken aan een lift of gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen

(2)   de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3)   de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Dankzij deze factuurvermelding is de aannemer niet langer aansprakelijk voor de foutieve toepassing van het verlaagd tarief als de woning niet voldoet aan de ouderdomsvoorwaarde of het privégebruik. De afnemer heeft één maand de tijd om de vermelding op de factuur te betwisten.