De bedrijfswagen wordt duurder vanaf 2022

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk bedrijfswagen 2022

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend volgens onderstaande formule.

Formule: cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

Cataloguswaarde

De cataloguswaarde waarop de berekening is gebaseerd, bestaat uit de catalogusprijs van de wagen, exclusief korting, inclusief opties en reëel betaalde BTW.

CO2-coëfficiënt

Om het CO2 percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie CO2-uitstoten vast. Voor 2022 gaan die sterk omlaag en dat is geen goed nieuws voor de belastbaarheid van het voordeel alle aard.

  • Voor benzinewagens, LPG, aardgas is een daling vastgelegd van 102 naar 91
  • Voor dieselwagens is een daling vastgelegd van 84 naar 75

Hoe lager die referentiewaarde, hoe groter het potentiële verschil tussen de uitstoot van je firmawagen en die referentie en hoe hoger het percentage van de cataloguswaarde (met een minimum van 4 procent en een maximum van 18 procent) dat weerhouden wordt voor de berekening van de belastbare basis.

Benzinewagen, LPG, aardgas

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot – 91) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Dieselwagen

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot – 75) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Elektrische voertuigen

Cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Leeftijdspercentage

De leeftijd van de wagen speelt ook een rol, voor elk jaar na de inschrijving daalt de cataloguswaarde in de berekeningsformule met 6 % tot een minimum van 70 % van de cataloguswaarde.

Samengevat:

Jaar

Verlaging in percentages

Jaar 1

100 %

Jaar 2

94 %

Jaar 3

88 %

Jaar 4

82 %

Jaar 5

76 %

Jaar 6

70 % (limiet)

Elektrische voertuigen

De aanpassing van de referentiewaarden heeft geen gevolg voor wie met een elektrische auto of (fiscaal echte) plug-inhybride rijdt, aangezien die wagens geen of een erg lage CO2-uitstoot laten optekenen en dus altijd kunnen rekenen op het minimumpercentage van de cataloguswaarde van 4 procent.

Het minimum voordeel alle aard zal voor 2022 licht geïndexeerd worden. Volgens bepaalde bronnen zou dit geïndexeerd worden en ca. 1.400 EUR bedragen op jaarbasis.