Hervorming registratierechten

Fiscale tips accountant boekhouder registratie registratierechten vlaanderen

De Vlaamse regering kondigde een hervorming van de tarieven van de registratierechten aan vanaf
1 januari 2022. Hieronder een overzicht:

Aankoop gezinswoning & verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Wenst u te genieten van dit verlaagd tarief, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

-De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon

-Het moet gaan om een zuivere aankoop: overdracht van een woning tegen betaling van prijs

-De geheelheid van de woning moet verworven worden

-De aangekochte woning moet de eigen woning worden: u moet er effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister

-De aangekochte woning moet de enige woning zijn

-Indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning. 

Vanaf 2022 wordt deze periode opgetrokken naar 2 jaar.

De Vlaamse regering wil zoveel mogelijk kopers laten genieten van de fiscaal voordeligste tarieven. Kopers die in 2021 een compromis hebben getekend voor de aankoop van een enige gezinswoning en pas in 2022 de akte tekenen, kunnen toch genieten van de verlaagde tarieven. Het is de datum van de authentieke akte die telt als ijkpunt.

Samenvattend:

Datum compromis

Datum akte

Tarief

2021

2021

6 %

2021

2022

3 %

2022

2022

3 %

Ga je bovendien nog eens over tot een ingrijpende energetische renovatie van het pand, dan zakt het tarief van 1% (in de plaats van 5%)!

Aankoop van een ander onroerend goed dan de enige eigen woning

Bij dergelijke aankoop is het normaal tarief van 10% van toepassing maar dit wordt met ingang van 2022 verhoogd naar 12%.

Voor kopers van ander vastgoed geldt net het omgekeerde: de datum van het compromis telt. Vlamingen die investeerden in een tweede verblijf, grond of bedrijfspand zullen nog kunnen genieten van de 10% registratiebelasting als de compromis is getekend in 2021, ook al staat de akte in 2022 gepland. De datum van het compromis is hier bepalend.

Samenvattend:

Datum compromis

Datum akte

Tarief

2021

2021

10 %

2021

2022

10 %

2022

2022

12 %

Afschaffing meeneembaarheid

Dankzij het systeem van de meeneembaarheid kon je onder bepaalde voorwaarden een deel van je op een vorige aankoop betaalde registratiebelasting recupereren (door een verrekening met de nieuwe of een teruggave). Maar het systeem zat behoorlijk ingewikkeld in elkaar. De nieuwe regeling schaft daarom de ‘meeneembaarheid’ af vanaf 1 januari 2024.

Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

  • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% of 1%), zonder meeneembaarheid;
  • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 of 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Frank Sanctorum

November 2021