Investeringsaftrek 25 % verlengd tot eind 2022 !

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek corona

Principe

Vennootschappen die fiscaal als klein worden beschouwd kunnen genieten van een investeringsaftrek op hun belastbare winst. Waardoor ze uiteraard minder vennootschapsbelasting moeten betalen.

In principe bedraagt de investeringsaftrek 8 % op de aanschaffingswaarde.
Voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 bedroeg dit percentage echter 20 %.

Begin 2020 viel dit percentage terug naar de basis van 8 %. Maar corona heeft ervoor gezorgd dat investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25 % als extra steunmaatregel.

Ondertussen werd deze verhoging naar 25 % investeringsaftrek verlengd tot 31 december 2022.

Bedoeling is uiteraard kmo’s aan te moedigen om in deze soms moeilijke periode toch tot investeringen over te gaan.


Voor welke investeringen

Het is noodzakelijk dat de investeringen in nieuwe staat zijn verkregen en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Een aantal investeringen zijn hoe dan ook uitgesloten, zoals bijvoorbeeld :

- vaste activa die niet afschrijfbaar zijn

- vaste activa die over minder dan drie jaar worden afgeschreven

- personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en bepaalde lichte vrachtauto’s

- vaste activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden (al zijn hier uitzonderingen op)

- vaste activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden
  gebruikt

- bijkomende kosten die niet samen met de activa waarop zij betrekking hebben worden
  afgeschreven


Fiscaal kleine vennootschap

Vennootschappen worden in principe als klein beschouwd indien ze niet meer dan één van de volgende drie criteria overschrijden :

- een omzet van 9.000.000 euro

- een balanstotaal van 4.500.000 euro

- een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers

Voor verbonden vennootschappen dient dit tevens op geconsolideerde basis nagezien te worden.


Overdraagbaarheid

Wat indien de investeringsaftrek niet of niet volledig kan worden benut omdat er onvoldoende winst wordt gerealiseerd ?

In principe is de investeringsaftrek slechts 1 jaar overdraagbaar.

Voor investeringen tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021 wordt de overdraagbaarheid naar 2 jaar gebracht.


Soms wordt het rekenen

Voor jaarrekeningen die bv afsluiten per 30 september 2020 en dus een boekjaar hebben van
1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 zijn dus drie tarieven van toepassing.

- voor de investeringen van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 geldt een tarief van 20 %

- voor de investeringen van 1 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 geldt een tarief van 8 %

- voor de investeringen van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geldt een tarief van 25 %


Combinatie met notionele interestaftrek (ook aftrek risicokapitaal genoemd) ?

De Kmo-vennootschap kan de investeringsaftrek niet combineren met de notionele interestaftrek. Maar deze notionele intrestaftrek is ondertussen zo miniem geworden dat in de praktijk de keuze voor investeringsaftrek nagenoeg altijd de beste keuze zal zijn.

Voorbeeld

Stel U doet de eerste dag van uw boekjaar een investering in nieuwe staat ten belope van 100 000 euro.

Uiteraard kan u deze investering afschrijven over bijvoorbeeld 5 jaar, waardoor u ieder jaar 20 000 euro boekt onder de kostenpost afschrijvingen.

 Het tarief vennootschapsbelasting is 20 % of 25 %.

Indien uw winst valt onder het tarief van 20 % bespaart u via de afschrijvingen 4 000 euro vennootschapsbelasting (20 000 euro afschrijvingen x 20 %).

Indien uw winst valt onder het tarief van 25 % bespaart u via de afschrijvingen 5 000 euro vennootschapsbelasting (20 000 euro afschrijvingen x 25 %).

Naast de afschrijvingen krijgt u voor het boekjaar van aanschaf ook een investeringsaftrek van 25 % of dus 25 000 euro die éénmalig in mindering komt van uw belastbare winst.

Indien uw winst valt onder het tarief van 20 % bespaart u via de investeringsaftrek 5 000 euro vennootschapsbelasting (25 000 euro x 20 %).

Indien uw winst valt onder het tarief van 25 % bespaart u via de investeringsaftrek 6 250 euro vennootschapsbelasting (25 000 euro x 25 %).


Formaliteiten

Om toepassing te maken van de investeringsaftrek dient een opgave 275 U bij de aangifte te worden gevoegd.