Premies VAPZ

Fiscale tips accountant boekhouder premie VAPZ pensioen

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar

- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug

- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.302,77 EUR voor een gewoon WAPZ in 2021)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadien u uw sociale bijdragen over 2021 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2021 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2021.