Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips liquidatiebelasting

Liquidatiebelasting

Geplaatst op 20/05/2018

N.a.v. het ontbinden van een vennootschap volgt veelal een uit te keren 'liquidatiebonus' aan de aandeelhouders. In tegenstelling tot het werkelijk gestort kapitaal dat belastingvrij terugbetaald wordt, is op de liquidatiebonus een belasting verschuldigd. Het tarief van deze liquidatiebelasting is een vast tarief onder de vorm van een roerende voorheffing. Voor een KMO kan mits regelingen gedurende het bestaan van de vennootschap een voordeliger tarief roerende voorheffing toegepast worden.  

Fiscale tips BTW bedrijfswagen

Aandachtspunten bij opmaken verkoopfactuur rollend materieel

Geplaatst op 08/05/2018

De verkoopprijs van de wagen is vrij te bepalen indien u deze aan een derde verkoopt. Indien u de wagen verkoopt aan een 'verbonden verkoper', dan mag de verkoopprijs niet lager zijn dan de 'normale waarde' of de 'marktwaarde'. Er is sprake van een 'verbonden verkoper' wanneer de koper ofwel werknemer, ofwel aandeelhouder, ofwel bedrijfsleider (inclusief familieleden tot en met de vierde graad) is van de verkoper.