Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder premie VAPZ pensioen

Premies VAPZ

Geplaatst op 26/11/2021

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar

- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug

- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.302,77 EUR voor een gewoon WAPZ in 2021)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadien u uw sociale bijdragen over 2021 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2021 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2021.

Fiscale tips accountant boekhouder BTW aftrek voertuigen

BTW aftrek op voertuigen

Geplaatst op 08/11/2021

De BTW-aftrek bij de aankoop, de leasing of de huur van een personenwagen is slechts gedeeltelijk aftrekbaar en maximaal 50 %. Dit geldt ook voor het onderhoud en herstelling van de personenwagens, net als de brandstofkosten. Ook bij fiscaal voordelige wagens zoals voor de hybride of elektrische wagens, is de BTW aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

 Er zijn drie methodes mogelijk voor het bepalen van de BTW aftrek voor personenwagens: