Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder BTW aftrek voertuigen

BTW aftrek op voertuigen

Geplaatst op 08/11/2021

De BTW-aftrek bij de aankoop, de leasing of de huur van een personenwagen is slechts gedeeltelijk aftrekbaar en maximaal 50 %. Dit geldt ook voor het onderhoud en herstelling van de personenwagens, net als de brandstofkosten. Ook bij fiscaal voordelige wagens zoals voor de hybride of elektrische wagens, is de BTW aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

 Er zijn drie methodes mogelijk voor het bepalen van de BTW aftrek voor personenwagens:

Fiscale tips accountant kortrijk liquidatiereserves vennootschap

Liquidatiereserves en vennootschap onder de aandeelhouders

Geplaatst op 31/10/2021

De gebruikelijke manier voor een vennootschap om winst uit te keren aan haar aandeelhouders is onder de vorm van dividenden.
Dividenduitkeringen zijn sinds enkele jaren onderworpen aan het standaardtarief van 30% roerende voorheffing. Omdat het toen om een serieuze optrekking van het tarief ging, werden er ook enkele regimes ingevoerd om onder bepaalde voorwaarden winsten aan verminderde tarieven uit te keren.
Eén van die mogelijkheden is dat kleine vennootschappen hun winst kunnen reserveren via een zogenaamde liquidatiereserve.
Bij de aanleg is deze reserve onderworpen aan een anticipatieve heffing van 10%.

Fiscale tips accountant boekhouder bankrekening financien

Nieuw rekeningnummer voor belastingen

Geplaatst op 23/09/2021

Net je aanslagbiljet in de personenbelasting en de aanvullende belastingen (aanslagjaar 2021) ontvangen? Had je dan ook al opgemerkt dat je voortaan moet betalen op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054?

Om het je gemakkelijker te maken, zal de Federale Overheidsdienst geleidelijk aan voor meer en meer types schulden dit rekeningnummer gebruiken. Zo zal je op termijn al je betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen. Veel eenvoudiger en overzichtelijker!

Een tip? Maak het jezelf gemakkelijk: betaal online via MyMinfin! Zo betaal je altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.

Voor betalingen van personenbelasting en de aanvullende belastingen voor vroegere aanslagjaren, blijft nog wel het oude rekeningnummer van toepassing. Controleer dus steeds het rekeningnummer op je aanslagbiljet als je nog met een overschrijving werkt.

Bron: FOD Financiën – 13 september 2021

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk buitenland vastgoed

Gewijzigde taxatie buitenlands vastgoed in België

Geplaatst op 31/08/2021

Na meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie wordt in België de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weggewerkt. Ingevolge een wetswijziging zal er voortaan ook aan een buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen toegekend worden.
Vanaf het aanslagjaar 2022 (= inkomstenjaar 2021) wordt het kadastraal inkomen gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk transfer pricing

Formaliteiten Transfer Pricing

Geplaatst op 01/07/2021

Transfer pricing (of verrekenprijzen) staat hoog op de agenda van bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Structurering van intra-groeptransacties heeft namelijk een directe impact op de verdeling van de groepswinst tussen verschillende landen. En dus ook op de fiscale inkomsten van die landen. Dat verklaart waarom de fiscus graag mee over de schouder kijkt om te kunnen beoordelen of Belgische en multinationale groepen een marktconform transfer pricing beleid hanteren.
Sinds 2016 zijn ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep en de voorgeschreven drempels overschrijden, verplicht om transfer pricing regels te volgen.Ze moeten jaarlijks een zogenaamd groepsdossier (Master File) en een lokaal dossier (Local File) indienen. In bepaalde gevallen omvat deze verplichting eveneens een landenrapport (Country-by-Country File) of een CbC-notificatie.

Fiscale tips accountant boekhouder jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

Geplaatst op 23/06/2021

Naast de vele corona gerelateerde mogelijkheden en aandachtspunten die reeds veelvuldig besproken zijn, geven wij hierna enkele topics mee, interessant om weten voor uw jaarrekening 2020.

Fiscale tips accountant boekhouder tarief vennootschapsbelasting

Wat is uw tarief vennootschapsbelasting ?

Geplaatst op 28/04/2021

Een basistarief en een verlaagd tarief

Vanaf aanslagjaar 2021 bedraagt het basistarief in de vennootschapsbelasting 25 %.

Het verlaagd tarief bedraagt 20 % op de eerste schijf van 100.000 euro. Het deel van de belastbare grondslag hoger dan 100.000 euro wordt belast aan het basistarief.


Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek corona

Investeringsaftrek 25 % verlengd tot eind 2022 !

Geplaatst op 01/03/2021

Principe

Vennootschappen die fiscaal als klein worden beschouwd kunnen genieten van een investeringsaftrek op hun belastbare winst. Waardoor ze uiteraard minder vennootschapsbelasting moeten betalen.
In principe bedraagt de investeringsaftrek 8 % op de aanschaffingswaarde.
Voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 bedroeg dit percentage echter 20 %.

Begin 2020 viel dit percentage terug naar de basis van 8 %. Maar corona heeft ervoor gezorgd dat investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25 % als extra steunmaatregel.

Ondertussen werd deze verhoging naar 25 % investeringsaftrek verlengd tot 31 december 2022.

Bedoeling is uiteraard kmo’s aan te moedigen om in deze soms moeilijke periode toch tot investeringen over te gaan.Fiscale tips accountant boekhouder effecten effectentaks nieuw

Een nieuwe effectentaks

Geplaatst op 14/12/2020

Velen zullen het zich herinneren. De vorige effectentaks werd in oktober 2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Tevens vernamen we bij de vorming van de nieuwe regering vaak uit de media  dat er geen nieuwe effectentaks zou komen. Toch ligt er nu reeds een nieuwe effectentaks op tafel. De fiscale koterij gaat verder.

Reeds vele namen verschenen voor deze nieuwe taks. De nieuwe effectentaks, de rijkentaks, de vermogenstaks, de solidariteitsbijdrage, de sterkeschoudertaks.

De nieuwe effectentaks wordt als “symbolisch” voorgesteld. Is deze taks niet eerder een symbool voor het begrotingstekort? Met een begrotingstekort van 11.2 procent dit jaar heeft België het op één na slechtste cijfer in de Europese Unie. Tevens zou deze taks dienen “om de impact van de gezondheidscrisis op de financiering van de sociale zekerheid te financieren.” Nogal triest als we dan vernemen in de media dat experts overtuigd zijn dat ons politieke systeem, met maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, mensenlevens heeft gekost in deze pandemie.

Fiscale tips accountant boekhouder corona subsidies

Corona en de steunmaatregelen

Geplaatst op 30/11/2020

Het jaar 2020 loopt op zijn einde en zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het corona virus de wereld  in zijn macht had.

De coronacrisis heeft de Belgische zelfstandigen hard getroffen. Zowel de federale als de regionale overheden zorgden voor heel wat steunmaatregelen. Deze maatregelen zijn welgekomen in tijden van crisis maar we mogen de fiscale impact niet vergeten. De maatregelen zijn niet allemaal op dezelfde manier belastbaar. We zetten de belangrijkste maatregelen en hun belastbaarheid op een rij: